لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

بازدید سرگروههای متوسطه نظری از شهرستان دنا

 سرگروههای متوسطه نظری استان از مدارس شهرستان  دنا بازدید و کارگاههای آموزشی هر درس را در سی سخت برگزار کردند.

رو به بالا

بازدید کنندگان909431نفر می باشد