لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

سرگروههای متوسطه اول استان از مدارس شهرستان دنا بازدید کردند

سرگروههای متوسطه اول استان از مدارس شهرستان دنا بازدید کردند و  کارگاههای دبیران متوسطه اول شهرستان دنا با رویکرد درس پژوهی توسط سرگروههای استانی برگزار گردید.

رو به بالا

بازدید کنندگان920812نفر می باشد