بازدید رئیس آموزش و پرورش شهرستان گچساران از کارگاههای آموزشی

  • پرینت

آقای پور الحسینی  رئیس آموزش و پرورش شهرستان گچساران  و همچنین معاون آموزشی شهرستان خانم قنواتی و سایر معاونین و کارشناسان این مرکز از کارگاههای آموزشی دبیران متوسطه دوم بازدید کردند

در پایان این کارگاه آقای پورالحسینی در جمع سرگروههای استانی حضور یافت و ضمن تقدیر و تشکر از سرگروههای استانی با بیان اینکه ساز و کار و ساختار گروههای آموزشی کنونی نمی تواند جوابگوی وضعیت بهبود آموزشی اینده باشد،برنامه ها و ساختار گروههای آموزشی نیازمند بازتعریف و تحزیه و تحلیل جدید بر مبنای یادهی و یادگیری مشارکتی باشد