بازدید سرگروههای متوسطه دوم از شهرستان باشت و گچساران

  • پرینت

سرگروههای استانی دوره متوسطه دوم از مدارس شهرستان های باشت و گچساران بازدید کردند و کارگاههای کیفیت بخشی دروس را بین دبیران شهرستان های باشت و گچساران در شهر گچساران در دبیرستان علامه طباطبایی گچساران برگزار کردند.این کارگاهها جهت دانش افزایی و ارتقاء سطح آگاهی دبیران در راستای کیفیت بخشی دوره متوسطه دوم برگزار گردید