مسابقات کارگاهی آزمایشگاهی رشته های نظری

  • پرینت

بسمه تعالی

مسابقات کارگاهی آزمایشگاهی در چهار درس فیزیک-شیمی-زیست شناسی و کامپیوتر بین دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و انسانی به صورت مدرسه ای با انتخاب دو دانش آموز برتر از هر درس-به صورت منطقه ای با انتخاب دو دانش آموز برتر منطقه از هر درس-به صورت استانی با انتخاب دو دانش برتر استانی از هر درس و همچنین به صورت کشوری در بین 32 استان کشور برگزار می شود

دریافت بخشنامه مسابقات کارگاهی آزمایشگاهی