مرحله استاني جشنواره الگوهاي برتر تدريس رشته ریاضی پايه دهم(رياضي-تجربي)

  • پرینت

مرحله استاني جشنواره الگوهاي برتر تدريس  رشته ریاضی پايه دهم(رياضي-تجربي) امروز 17 اردیبهشت در محل گروههای آموزشی با حضور دبیران شرکت کننده و داوران و رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی در حال برگزاری است.