دیدار سرگروههای فنی و حرفه ای و کاردانش استان از نمایشگاه عکاسی با موضوع زمین پاک

  • پرینت

در تاریخ 21 / 01 /97 سرگروههای فنی و حرفه ای و کاردانش استان از نمایشگاه عکاسی با موضوع زمین پاک و طبیعت که در محل سالن نمایشگاههای اداره فرهنگ و هنر استان برگزار شده بود بازدید به عمل آوردند.