برگزاری کارگاه آموزشی مدیران و دبیران متوسطه دوره اول

  • پرینت

برگزاری کارگاه  آموزشی  مدیران و دبیران متوسطه دوره اول


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان گچساران با حضور " مدیران و دبیران متوسطه دوره اول " کارگاه  آموزشی  در سالن دبیرستان شاهد شهید جهان آرا برگزار گردید.
کارگاه آموزشی با موضوع " نظارت بالینی، درس پژوهی، نوآوری فرآیند آموزشی  زیر نظر  کارشناسان  اداره کل  و با حضور دکتر نیکبخت رئیس اداره تکنولوژی استان برگزار گردید