برگزاری طرح ارزشیابی مهارتهای زبانی و ادبی دانش آموزان متوسطه (امزا)

  • پرینت

 

طرح ارزشیابی مهارتهای زبانی و ادبی دانش آموختگان نظام متوسطه (امزا)   در تاریخ های 08 / 11 / 96 و 09 / 11 /96  ، به منظور نقد و بررسی وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در ساختار آموزش رسمی کشور در چهار مهارت نوشتن ، خواندن ، شنیدن و سخن گفتن در محل اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان برگزار گردید.

در این تحقیق که با حضور دکتر مریم دانشگر عضو هئیت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اجرا گردید تعداد 110 دانش آموز در رشته های تجربی ، ریاضی و علوم انسانی به صورت تصادفی از دبیرستانهای حجت ، معین ، صدیقه اطهر ، استاد مطهری و باقرالعلوم شهر یاسوج شرکت کردند .

این آزمون تحت وب برگزار گردید.