لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

اولین همایش نوآوری وکارافرینی استان کهگیلویه وبویر احمد

 

در شهریاسوچ:بالغ بر75هنرآموزاین درس از شهرستان های یاسوج ـمارگون ـ لوداب وسی سخت شرکت داشتند.

شروع همایش مزین شد به آیاتی از قرآن مجید وبعد از آن آقای مرادی سرپرست اداره شهرستان به میهمانان گرامی خوش آمد گویی کردندودر ادامه آقای  دکترافشار بهمنی عضو دفتر تالیف وبرنامه ریزی کتب درسی  به عنوان مدرس به برنامه درسی حوزه تربیت ویادگیری کا رو فناوری ـ تبیین برنامه درسی خوشه شایستگی های  فنی وغیره فنی وسند تحول بنیادین وراهکارهای آن پرداختند.

درسانس دوم برنامه اقای دکتر بهمنی به تبیین برنامه  درسی کارگاه نوآوری وکارآفرینی ـنقد وبرسی پودمان 3و4و رویکرد  ارزشیابی مبتنی برشایستگی پودمان محور پرداختند .

در  انتها راهنمای هنرآموز کتاب درسی  وفیلم های آموزشی این کتاب را به سرگروه آموزشی تحویل دادند.

 

 

رو به بالا

بازدید کنندگان971424نفر می باشد