لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

برگزاری کارگاه تربیت بدنی

دراین جلسه باتوجه به ابلاغ دستورالعمل طرح المپیادورزشی درون مدرسه ای ازطرف مقام عالی وزارت واهمیت واجرای ان درمدارس کارگاه توجیهی این المپیاددرمدیریت اموزش وپرورش شهرستان بویراحمدبرگزارگردید ونحوه اجرای ان توسط دبیر جلسه به دبیران واموزگاران تربیت بدنی گوش زدگردیدودستورالعمل مربوطه موردبرسی وتجدیدنظرقرارگرفت وکلیه مربیان تربیت بدنی موظف گردیدندکه المپیادفوق رادرکلیه اموزشگاههای شهرستان بویراحمداجرانمایند.

بسمه تعالی

فرم برگزاری کارگاه و جلسات هم اندیشی

 

برنامه کار گاه تربیت بدنی............................/ روز....یکشنبه.....

تاریخ ..20/7/93.....................

ساعت شروع:      9 صبح             ساعت پایان :    30/11                   شهرستان:بویراحمد

کارگاه شماره: 5

شرح جلسه:

دراین جلسه باتوجه به ابلاغ دستورالعمل طرح المپیادورزشی درون مدرسه ای ازطرف مقام عالی وزارت واهمیت واجرای ان درمدارس کارگاه توجیهی این المپیاددرمدیریت اموزش وپرورش شهرستان بویراحمدبرگزارگردید ونحوه اجرای ان توسط دبیر جلسه به دبیران واموزگاران تربیت بدنی گوش زدگردیدودستورالعمل مربوطه موردبرسی وتجدیدنظرقرارگرفت وکلیه مربیان تربیت بدنی موظف گردیدندکه المپیادفوق رادرکلیه اموزشگاههای شهرستان بویراحمداجرانمایند.

 

مصوبات:

1-مقررگردیدروز26مهرماه همزمان بااغاز هفته تربیت بدنی درکلیه مدارس افتتاحیه این طرح برگزارگردد.

2-مقررگردید که ازتمامی ظرفیتهای موجودازجمله دانش اموزان،اولیا،مربیان تربیت بدنی،معلمان،مدیران وسایردستگاههای دولتی وغیر دولتی استفاده گردد.

اقدام کننده: اداره تربیت بدنی شهرستان بویراحمد

وخانم مهرنازمعین

 

 

 

 

 

تعداد شرکت کنندگان:      200نفر                                                  تعداد غایبین:5نفر

امضاء  مدرس/ دبیر:

 

 

رو به بالا

بازدید کنندگان920811نفر می باشد