شيوه نامه چهاردهمين جشنواره الگوهاي تدريس برتر

  • پرینت

شيوه نامه چهاردهمين جشنواره الگوهاي تدريس برتر در دوره دوم متوسطه نظري 

بر اساس اين بخشنامه جشنواره الگوهاي تدريس برتر در سال تحصيلي 97-96 همانند سال تحصيلي گذشته در دو بخش علمي و عملي برگزار خواهد شد  كه در بخش عملي ، جشنواره حضوري در درس رياضي 1 پايه دهم و با روش جديد مطابق جرا خواهد شد.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (بخشنامه جشنواره تدريس 97.pdf)بخشنامه جشنواره تدريس 97.pdf 1231 Kb
دانلود این فایل (شيوه نامه جشنواره  الگوهاي برتر97-96.pdf)شيوه نامه جشنواره الگوهاي برتر97-96.pdf 704 Kb