لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

کارگاه طراحی آموزشی

کارگاه طراحی اموزشی،طرح درس مبتنی بر برنامه ملی با حضور سرگروههای اموزشی متوسطه دوم توسط رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی آقای نیک بخت در محل گروههای اموزشی برگزار گردید.

رو به بالا

بازدید کنندگان962266نفر می باشد