لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران متوسطه اول ودوم شهرستان بویراحمد با تاکید بر تبیین نظارت بالینی تقویت وتوسعه فرهنگ درس پژوهی وطراحی آموزشی با حضور آقای نیکبخت رئیس گروه تکنولوژِی و گروههای آموزشی استان

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران متوسطه اول ودوم شهرستان بویراحمد با تاکید بر تبیین نظارت بالینی تقویت وتوسعه فرهنگ درس پژوهی وطراحی آموزشی با حضور آقای نیکبخت رئیس گروه تکنولوژِی و گروههای آموزشی استان

 

در این کارگاه آقای نیکبخت  ضمن آموزش شیو های نظارت بالینی و تقویت وتوسعه فرهنگ درس پژوهی  نوشتن طرح درس بر برنامه درس ملی ازمدیران خواست تا نهایت همکاری را بادبیران شرکت کننده در جشنواره ها راداشته باشند

رو به بالا

بازدید کنندگان962237نفر می باشد