دومین جلسه رییس اداره تکنولوژی استان با سرگروه های آموزشی استان دوره متوسطه اول

  • پرینت

دومین جلسه رییس اداره تکنولوژی استان  با سرگروه های آموزشی استان دوره متوسطه اول 

در این جلسه ابتدا آقای نیکبخت در رابطه با اهمیت تکنولوژی  و استفاده از تولید محتوا و روش های خلاقانه در امر تدریس سخنانی را بیان نموده اند و همچنین به معرفی سایت همگام و امکانات آن پرداختند و در ادامه،  آموزش چگونگی راه اندازی سایت  و همچنین استفاده از سامانه همگام توسط مهندس تاوانه توضیح داده شد.