کارگاه دانش افزایی آموزش نرم افزار GeoGabra و Mathmatical

  • پرینت

 

در تاریخ 6 / 10 / 96 کارگاه دانش افزایی آموزش نرم افزار    GeoGabra و Mathmatical ویزه سرگروه های آموزشی درس ریاضی شهرستان ها و مناطق  دوره متوسطه اول و دوم  استان در سالن اداره تکنولوزی و گروه های آموزشی استان برگزار گردید .در این گردهمایی ابتدا نیک بخت رییس اداره تکنولوژی ضمن عرض خیر مقدم مطالبی را در خصوص اهمیت برگزاری این کارگاه ها بیان نمودند . ایشان تاکید داشتند : جهت بالا بردن کیفیت آموزش و  استفاده از این نرم افزار ها توسط دبیران درس ریاضی  این کارگاه های آموزشی توسط سرگروه شهرستان / منطقه در شهرستان ها و مناطق برگزار گردد. در ادامه آموزش نرم افزارها و نقد و بررسی کتاب توسط آقای حسین زاده ومرضیه حسینی سرگروه های استانی  آموزش درس ریاضی  و آقای سید رضا عابدی مدرس استانی  انجام گرفت . این کارگاه تا ساعت 16 ادامه خواهد داشت