لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

جلسه هم اندشی سرگروههای اموزشی متوسطه دوم با معاون اموزشی متوسطه استان

جلسه هم اندشی سرگروههای اموزشی متوسطه دوم با معاون اموزشی متوسطه استان اقای دکتر رضایی ورییس اداره متوسطه دوم اقای مظفری در محل گروههای اموزشی تشکیل گردید .  در این جلسه سرگروههای استان به بیان  نظرات خود درخصوص راههای پیشرفت اموزش در مدارس ومشکلات پیش روی ان پرداختند.

 

 

رو به بالا

بازدید کنندگان940585نفر می باشد