اسامی دبیران شرکت کننده در سیزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر(حضوری ) سال تحصیلی 96 – 1395

  • پرینت

به نام خدا

اسامی دبیران شرکت کننده در سیزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر(حضوری ) سال تحصیلی 96 1395

ردیف

نام ونام خانوادگی

شهرستان

رشته

رتبه

1

 

 

فاطمه عبدی پور

 

 

گچساران

 

فیزیک 1

 

اول

2

 

 

عاطفه کرم پور

 

 

بهمئی

 

فیزیک 1

 

دوم

3

 

 

محسن باقری

 

 

بویراحمد

 

فیزیک 1

 

سوم

4

 

 

حلیمه صلاحت پور

 

 

کهگیلویه

 

فیزیک 1

 

سوم

5

 

 

کورش محمدی

 

 

بویراحمد

 

فارسی 1

 

اول

6

 

 

بیژن بزرگمهر

 

دیشموک

 

فارسی 1

 

دوم

7

 

 

هنگامه طاعتی پور

 

 

بهمئی

 

فارسی 1

 

سوم

8

 

 

پروانه علیزاده

 

 

چرام

 

فارسی 1

 

سوم

9

 

 

محمد مسکینی

 

 

کهگیلویه

 

فارسی 1

 

سوم

 

 

اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان