بازدید آموزشی سرگروههای متوسطه دوم از شهرستان گچساران

  • پرینت

در تاریخ 95/11/9  سرگروههای آموزشی متوسطه دوم استان  از مدارس شهرستانهای گچساران  بازدید نموده وسپس در بعدظهر  همان روز باتشکیل کارگاه تخصصی همه دروس در شهر گچساران به تبادل اطلاعات علمی و رفع مشکلات درسی خود پرداختند.در پایان کارگاه نیز سرگروههای استانی با رئیس آموزش و پرورش گچساران مسائل آموزشی این شهرستان را بررسی نموده اند.