لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

سرگروههای متوسطه دوم

ردیف

نام ونام خانوادگی

تلفن تماس

رشته تحصیلی

 و ایمیل آدرس وبلاگ

1

علی پورک پور

9177440314

مدیریت

 

2

حسین تاوانه

9176263463

نرم افزار کامپیوتر

 

3

زکریا حسینی

9173412984

زبان خارجه

 

4

داریوش یزدان منش

9177417898

زبان خارجی

 

5

قنبر یزدانپاه

9173433631

زیست شناسی

 

6

حسین همت پور

9177419813

ریاضی

 

7

سیروس یزدان پناه

9173431326

ریاضی

 

9

مسعود راستیانی منش

9171462060

شیمی

 

10

فاطمه مرادیان

09171453700

علوم تجربی

 

11

هادی فتحی

9171437949

معارف اسلامی

 

12

رضا رضایی

9173431809

جغرافیای طبیعی

 

13

رحیم بهمنی

 9177416231

 روانشناسی

 

14

برزو جمالیان

9177428159

زبان وادبیات فارسی

 

15

خلیفه براتی مطلق

9173414776

آمادگی دفاعی

 

16

بهنام علی پور

 09171436426

تاریخ

 

17

بشیر اقبالی

9177416138

فیزیک

 

18

ابراهیم دباغ

9173413387

جامعه شناسی

 

19

امیر فضیلت جو

9173412348

ادبیات عرب

 

20

محمدرضا نصیب

9171451072

اقتصاد

 

21

محمد صالح نسب

9177419737

زبان وادبیات فارسی

 

22

رحمان همت پور

09177418620

تربیت بدنی

 

23

سید نورالدین حسینی

09176228131

پرورشی

 

24

یعقوب برنگ پور

09177440286 

مشاوره

 

24

یدالله زابلی

9171436535

آزمایشگاه

 

25

آصف رستم نژاد

09171433722

فلسفه و منطق

 

26

سجاد پناه پور

09177418114

زمین شناسی

 

27

مهرناز معین

09178244753

تربیت بدنی

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رو به بالا

بازدید کنندگان971445نفر می باشد