امروز، شنبه 3 / 1 / 98

طبق تنظيم مربي، براي شرکت در اين آزمون، «داوطلب بايد نام کاربري و رمز عبور را از مربي دريافت کند».
بنابراين از مربي نام کاربري و رمز عبور را دريافت کنيد و پس از تکميل يا ويرايش مشخصات، به مرحله بعد برو در صورت بروز مشکل با شماره 09171451705 مهندس نیک بخت تماس بگیرید به ای پی های تکراری ترتیب اثر داده نمی شود دقت شود نام کاربری و رمز عبور شما هر دو کد پرسنلی یا کد ملی شما می باشد.
شما مي‌توانيد در آزمون‌هاي زير شرکت نماييد. لطفاً يکي را انتخاب کنيد: