گالری تصاویر استان

  • پرینت

 

لاله واژگون (گل نگین) - عکس: خبرگزاری مهر
 
 
 
 نمایی از طبیعت اطراف شهر سی سخت-1390- عکس: خدامراد فروهر
 
 
چشم انداز شهرستان کهگیلویه از بالای کوه خیز(خائیز)- 1393. عکس :خدامراد فروهر
 
 
 
 
 درخت بلوط- پارک جنگلی یاسوج-1390. عکس خدامراد فروهر
 
 
 
 
 علفزار و مراتع زیر گچ شهرستان کهگیلویه- 1390.عکس: خدامراد فروهر
 
 
 
نمایی از پارک جنگلی یاسوج- 1391. عکس: خدامراد فروهر
 
 
 
 
 
پارک جنگلی یاسوج- 1392- عکس: خدامراد فروهر. 
 
 
 
 درختی در شهر سوق- 1392- عکس: خدامراد فروهر
 
 
 
 
 چشم انداز کوه خَیز (خاییز) در کهگیلویه-1389. عکس: خدامراد فروهر
 
 
 
 
گل های شقایق در مراتع منطقه  بلربیشه کهگیلیویه- 1390.عکس: خدامراد فروهر
 
 
 
 
 
طبیعت شهرستان بویراحمد- عکس: علی فعال
 
 
 
 
 
رودخانه چیتاب- کبکیان شهرستان بویراحمد-عکس: علی فعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 طبیعت اطراف دیشموک- عکس: سایت ایل بهمئی 
 
 
 
لاله واژگون- عکس؟ 
 
 
 
 
 
 
 روستای مارین در شهرستان گچساران- عکس:سایت مارین
 
 
 
 
سد شاه قاسم یاسوج. عکس : آقایی
 
 
 
 
منطقه شادگان باشت- (عکس: سایت استان کهگیلویه و بویراحمد)
 
 
 
 
طبیعت شهرستان بویراحمد- عکس : حسن فتاحیان
 
 
 
  
تنگ سروک در شهرستان بهمئی- عکس:؟
 
 
 
 
 
 
 دریاچه فصلی گراب دیشموک- عکس: سایت دیشموک
 
 
 
 
 
دریاچه کوه گل سی سخت- منبع عکس: سایت بویر نیوز
 
 
 
 
 
منطقه شاه بهرام در شهرستان گچساران- منبع عکس : سایت خبری بویر نیوز
 
 
 
 
  
 
 طبیعت اطراف دیشموک- عکس: سایت ایل بهمئی