لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

کارگاه نظارت بالینی

 در راستای اجرای برنامه های کیفیت بخشی کارگاه نظارت بالینی 100 نفرازمدیران متوسطه اول وسرگروههای آموزشی شهرستان گچساران باحضور مدیرکل آموزش وپرورش استان رییس ومعاون اداره شهرستان به مدت دوروز برگزارگردید دراین کارگاه شیوه وچگونگی نظارت ،راهنمایی ومشاوره دببران بارویکرد بالینی وکلاس محور توسط مدرسین کشوری واستانی آموزش داده شد

داوو د نیکبخت رییس اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی استان

رو به بالا

بازدید کنندگان901173نفر می باشد