برگزاری مسابقات کارگاهی آزمایشگاهیی

  • پرینت

مسابقات کارگاهی آزمایشگاهی در 4 رشته فیزیک و شیمی و زیست و رایانه در حال برگزاری است مسابقات به دو صورت تئوری و عملی برگزار می گردد