نفرات برتر تست انلاین اقتصاد

  • پرینت
در راستاي اجراي برنامه هاي عملياتي گروه هاي آموزشي اقتصاد و در جهت ارتقاي سطح علمي، يك مرحله آزمون انلاين در رابطه با موضوعات مرتبط اقتصاد در سطح استان در تاريخ دوشنبه 18اسفند ماه 93 برگزار گرديد. ضمن تشكر از همه شركت كنندگان در اين آزمون، همكاران زير موفق به كسب نمرات برتر شدند.

 

شهرستان

نام و نام خانوادگي

رتبه

دنا

حسين محمدي

اول

بويراحمد

سيد اميدعلي نصيب

 

دوم

بويراحمد

ابراهيم دباغ - زري گل قرباني

سوم

|