کارگاه مشترک دبیران زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم تشکیل شد

  • پرینت

کارگاه مشترک دبیران زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم با محوریت زیر تشکیل شد

* آشنایی با  برنامه درسی ملی حوزه زبان های خارجی 2

* بیان برنامه های عملیاتی از جمله جشنواره فعال تدریس-طراحی آموزشی-تجزیه و تحلیل سوال

*پاسخ به سوالات همکاران و تبادل اطلاعات