لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

برنامه کار گاههای دبیران متوسطه اول ودوم شهرستان بویراحمد

برنامه کار گاههای دبیران متوسطه اول ودوم شهرستان بویراحمد

ردیف

عنوان کارگاه/درس

متوسطه اول

متوسطه دوم

روز

تاریخ

ساعت شروع

مکان

1

 فلسفه ومنطقه

 

دوشنبه

28/7

7.30

اتاق گروههای آموزشی شهرستان

2

مدیران متوسطه اول

 

سه شنبه

29/7

7.30

سالن مدیریت شهرستان

3

زیست شناسی

 

چهارشنبه

30/7

7.30

سالن مدیریت شهرستان

4

فیزیک

 

پنج شنبه

1/8

7.30

تیز هوشان شاهد 11

5

کار وفنآوری

 

 

1/8

7.30

هنرستان وحدت

5

ادبیات فارسی

 

پنج شنبه

1/8

7.30

مسجد مدیریت شهرستان

6

ریاضیات

 

دوشنبه

5/8

7.30

سالن مدیریت شهرستان

7

علوم تجربی

 

پنج شنبه

8/8

7.30

تیز هوشان شاهد 11

8

دینی وعربی

 

پنج شنبه

8/8

7.30

مسجد مدیریت شهرستان

9

ریاضیات ورسم

 

پنج شنبه

15/8

7.30

سالن مدیریت شهرستان

10

ادبیات فارسی

 

پنج شنبه

15/8

7.30

تیز هوشان شاهد 11

11

علوم اجتماعی

 

 

پنج شنبه

22/8

7.30

سالن مدیریت شهرستان

12

تاریخ

 

پنج شنبه

22/8

7.30

تیز هوشان شاهد 11

13

زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

14

شیمی

 

پنج شنبه

29/8

7.30

سالن مدیریت شهرستان

15

جغرافی

 

پنج شنبه

29/8

7.30

تیز هوشان شاهد 11

16

مطالعات اجتماعی

 

پنج شنبه

6/9

7.30

تیز هوشان شاهد 11

 

زمین شناسی

 

پنج شنبه

6/9

7.30

اتاق گروههای آموزشی شهرستان

 

عربی

 

پنج شنبه

6/9

7.30

سالن مدیریت شهرستان

 

معارف اسلامی

 

شنبه

15/9

7.30

سالن مدیریت شهرستان

رو به بالا

بازدید کنندگان851130نفر می باشد