فعالیت های کیفی متوسطه اول

  • پرینت

فعاليت‌هاي كيفي  دوره‌ي اول آموزش متوسطه در سال تحصيلي 94-1393

 

 

رديف

1

2

3

فعاليت‌ها

هدف كمي مورد انتظار

پيش‌بيني 94-1393

هدف كمي پيشنهادي استان

هدف كمي توافق شده با استان

1

برگزاري كارگاه تخصصي در زمينه طراحي آموزشي مبتني بر برنامه درس ملي

برگزاري حداقل يك كارگاه  يا نشست تخصصي  4 ساعته  با شركت حداقل  70  درصد  ازمعلمان هر درس

 70

70

2

جشنواره الگوي تدريس برتر با رويكرد درس پژوهي

مشاركت حداقل 35 درصد معلمان دروس  رياضي،علوم تجربي و مطالعات اجتماعي

 35

35

3

تجزيه و تحليل محتواي برنامه‌هاي درسي در مرحله طراحي و اجرا

مشاركت حد اقل 30 درصد معلمان

30 

30

4

نظارت و راهنماي معلم  (بازديد از كلاس‌هاي درس با رويكرد نظارت باليني)

بازديد از حداقل 40 درصد از كلاس‌هاي درس

 40

40