بهره برداری از نخستین پژوهشسرای دانش آموزی عشایری کهگیلویه وبویراحمد آغاز شد.

  • پرینت

بهره برداری از نخستین پژوهشسرای دانش آموزی عشایری کهگیلویه وبویراحمد آغاز شد.