تجلیل از رتبه های برتر کشوری

  • پرینت

روز چهارشنبه 17 آذرماه 95 راس ساعت  9 در سالن جرجانی از رتبه های برتر تجلیل می شود.