لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

بازدید و کارگاه آموزشی

بازدید و برگزاری کارگاه آموزشی مدیران و دبیران متوسطه اول با مناطق لوداب و مارگون با حضور معاون آموزشی استان و همچنین روسا و معاونین ادارات و مناطق مربوطه و سرگروههای آموزشی استان.

رو به بالا

بازدید کنندگان851543نفر می باشد